Přeskočit na obsah

Zastavení 9A

Kino Elektra a kultura na Americké třídě

Divadlo Alfa
Část dnešní Americké třídy mezi prostranstvím U Práce a nábřežím Radbuzy nesla mezi lety 1873 a 1940 jméno Josefa Jungmanna. Po roce 1945 získala název po českém filologovi a překladateli Jungmannovi kolmá ulice spojující Americkou třídu se sadovým okruhem, původně pojmenovaná po plzeňském purkmistru Františku Wankovi. Při křižovatce těchto ulic vznikly v minulosti dva významné kulturní prostory. Coby součást komplexu hotelu Richarda Waldeka (dnešní Slovan) provedl stavitel Ferdinand Stelzer v letech 1874–1877 stavbu společenského sálu. V novorenesančním objektu působilo po roce 1918 Loutkové divadlo feriálních osad vedené Josefem Skupou. V druhé polovině 20. století prostor sloužil jako kabaretní scéna Divadla Alfa, a to včetně loutkového souboru.

Biograf Elektra
Na pozemcích u nároží Americké třídy a dnešní Škroupovy (původně Lucemburské) ulice se ještě ve 20. letech nacházela stavení někdejších sýpek. Právě toto místo si na přelomu let 1929 a 1930 zvolila Tělocvičná jednota Sokol Plzeň I pro stavbu rozsáhlého polyfunkčního komplexu zahrnujícího činžovní dům, obchodní dům sítě ASO, biograf Elektra a administrativní část. Projekt vypracoval Rudolf Černý, který se v úvodní fázi projektu spojil s Jiřím Krohou, jenž načrtl hmotové řešení stavby. Srdcem souboru se stal kinosál s 1 100 místy, přístupný pasáží z Americké třídy. Tehdy největší kino v Československu se špičkovým technickým vybavením mělo původně sloužit i divadlu. Jeho suterén byl vyhrazen restauraci s tanečním parketem. Biograf, v němž se v letech 1968–1970 a 1990–2007 odehrával festival Finále, zanikl po nástupu multikin.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl