Přeskočit na obsah

Zastavení 7B

Papírna a další petrohradské podniky

Průmyslové podniky byly často závislé na zdroji vody. Tak tomu bylo i v případě papírny založené v roce 1870 na pravém břehu Radbuzy nedaleko kostela sv. Mikuláše a zárodku zástavby podél dnešní Slovanské ulice. Továrnu o několik let později koupila slavná papírenská rodina Piettů původem z Lucemburska. Plzeň měla pro tento podnik ideální polohu: „Především uhlí, potřebné pro provoz strojních zařízení, je v Plzni nejlevnější. Za druhé trh s hadry byl zde největší, za třetí voda poměrně nejlepší a Šumava, zdroj surovin k výrobě papíru, dost blízko,“ jak se píše v knize Slavné plzeňské firmy a podnikatelé. Pod vedením Piettových se společnost úspěšně rozvíjela a několikrát došlo k rozšíření závodu. V roce 1885 jej obohatila historizující vila Ludvíka Pietta s velkoryse pojatou zahradou, která se stala základem nynějšího parku. V areálu, z nějž do stometrové výšky ční komín z roku 1920, se výroba papíru zastavila v roce 2004. Několik let nato pak byla zbořena Piettova vila.

Nad prudkým svahem pravého břehu Radbuzy, v sousedství Mikulášského hřbitova, stávala od roku 1873 válcovna železa a drátovna firmy Schwarz & Beck, která již dříve provozovala na opačné straně řeky výrobnu hřebíků. Po zániku společnosti byla část jejího areálu v meziválečné době nahrazena novou bytovou výstavbou.

 Velké industriální provozy na Petrohradu doplňovala řada menších podniků – například ve dvorní přístavbě nájemního dvojdomu č. o. 4 a 6 v blízké Papírnické ulici zřídila roku 1936 společnost Baťa svoji správkárnu, o několik let později vybavenou strojním zařízením.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl