Přeskočit na obsah

Zastavení 7A

Mikulášský hřbitov

Nejstarší součástí hřbitova je kostel sv. Mikuláše, který nechal na počátku 15. století postavit plzeňský měšťan Vít Malíř. Přestože od té doby byl původní jednolodní kostel s trámovým stropem několikrát upravován a z někdejší podoby se zachovalo jen zdivo, jde o jedinou gotickou památku v oblasti Petrohradu a Slovan.  Pozemky v okolí kostela později odkoupilo město a zřídilo zde hřbitov. Nejprve se zde pohřbívala jen chudina a měšťané nekatolické víry. Změnu přinesl až zákaz pohřbívání uvnitř městských hradeb z roku 1783. Díky tomu se stal tento hřbitov jakýmsi plzeňským Slavínem, kde místo posledního odpočinku nacházely nedůležitější osobnosti města – obchodníci, umělci, politici i průmyslníci včetně Emila Škody. Symbolem hřbitova se stal především hrob J. K. Tyla.

Kapacita hřbitova postupně přestávala stačit a na počátku 20. století byl definitivně uzavřen. Jeho moderní historie je spojena s řadou převážně necitlivých zásahů a neopodstatněných demolic. Například kvůli plánovanému rozšíření Mikulášské třídy byla po roce 1966 řada hrobů odstraněna, ty nejvýznamnější byly přesunuty. Roku 2001 se posunula i hřbitovní zeď u Mikulášské ulice. Zachování alespoň části cenného areálu zůstává úspěchem jednotlivců, kteří kvůli jeho záchraně vyvinuli mimořádné úsilí.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl