Přeskočit na obsah

Zastavení 8A

Steinhauserovský dům a okresní hejtmanství

Ačkoliv střední část dnešní Americké třídy prošla výraznou proměnou v meziválečném období, její dnešní podobu utváří i řada starších staveb, v nichž se zrcadlí dřívější vývoj ulice. Mezi tyto objekty patří i budova bývalého okresního hejtmanství (v bloku mezi dnešní Martinskou a Goethovou ulicí), která počátkem 20. století nahradila někdejší Steinhauserovský dům. Ten vznikl v poslední čtvrtině 18. století jako jedno z letních sídel, které si zámožní měšťané stavěli ve svých zahradách za městem, dosud sevřeným prstencem hradeb. V domě, patřícím kdysi k nejkrásnějším objektům tohoto typu v Plzni, pobýval v letech 1842–1843 Bedřich Smetana. Budoucí velikán české hudby v Plzni studoval poslední tři ročníky německého gymnázia. Smetanův bratranec Josef František Smetana, duchovní a profesor fyziky a přírodopisu, se v té době řadil k nejdůležitějším představitelům zdejšího vlasteneckého hnutí.

V letech 1906–1907 na místě strženého Steinhauserovského domu vystavělo své reprezentativní sídlo okresní hejtmanství. Čtyřpodlažní historizující budova se secesními detaily na fasádě i v interiéru zaujímá šíři celého bloku mezi Martinskou a Goethovou ulicí; průčelím se obrací do Americké třídy. Pamětní deska osazená na fasádě bočního křídla v Goethově ulici připomíná plzeňský pobyt Elišky Krásnohorské. Spisovatelka a zakladatelka první dívčí střední školy v českých zemích (1890) se zde v letech 1867–1874 aktivně zapojila do veřejného života – působila například v Hlaholu plzeňském, pěveckém sboru vedeném jejím švagrem Hynkem Pallou.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl