Přeskočit na obsah

Zastavení 2A

Americká – Ukrajinská v průběhu 20. století

Blízkost hlavního železničního nádraží i nového autobusového terminálu pasuje území sevřené Americkou třídou a Ukrajinskou (dříve Sirkovou) ulicí do role jedné z „bran města“. Jeho dnešní podoba je výslednicí architektonických a urbanistických realizací, které odrážejí proměňující se pohled na jeho funkci v organismu města. V první polovině minulého století městští urbanisté ještě počítali s novou zástavbou v charakteristických městských blocích. Architekti František Sammer a Jindřich Krise, kteří se řídili principy funkcionalistického urbanismu, však v plánech z konce 40. let koncipovali Americkou třídu mezi řekou a nádražím jako široký prospekt lemovanými solitérními objekty. Novému charakteru ulice odpovídalo umístění obchodního domu Prior v 60. letech i forma Domu kultury z 80. let.

Dědictvím poválečného plánování Plzně, odmítajícího a často i destruujícího starší městskou strukturu, se na přelomu 80. a 90. let stala demolice původní Sirkové ulice a vybudování vysokokapacitní komunikace na jejím místě. Do osy nového tahu byla z kdysi rušné Nádražní třídy přeložena i tramvajová trať. Setrvačnost dávno překonaných idejí dokumentuje i mimoúrovňové řešení pěších cest v křižovatce u nádraží. Do ní byly obvyklé přechody pro chodce doplněny až dodatečně. Další humanizaci místa by měla zajistit revitalizace křižovatky a další úpravy související s plánovanou výstavbou v území.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl