Přeskočit na obsah

Zastavení 1

Americká třída jako osa města

Americká třída patří již celé století mezi nejvýznamnější osy města. Západní, výše položená část ulice na levém břehu řeky vznikla přirozenou transformací cesty, jež se vinula podél předměstského opevnění na jihu historického jádra. Východní část Americké na pravém břehu Radbuzy byla projektována již koncem 19. století v místech již neexistující Lední ulice. Jejím úkolem bylo zkrátit vzdálenost mezi nádražím a centrem a zároveň ulehčit mostu a křižovatce U Jána. Záměr se naplnil díky výstavbě kamenného mostu císaře a krále Františka Josefa I. (dnes Wilsonův most) v letech 1912–1913.

V území obklopujícím tuto část Americké – v minulosti nazývané Stodolní, Jungmannova, Císaře Františka Josefa, Wilsonova, Karla IV., Stalinova, Moskevská, Ludvíka Svobody a opět Moskevská – se dlouhou dobu nacházely předměstské zahrady a zemědělské usedlosti. Zástavbu blízkého nábřeží i navazujícího území umožnila regulace řeky Radbuzy, dokončená v roce 1923. K zastavění většiny parcel směrem k železniční trati nájemními a obchodními domy došlo ve 20. a 30. letech, kdy se i díky novostavbám v několika blocích mezi řekou a dnešní Škroupovou ulicí stala z Americké živá (velko)městská třída.

Severní strana Americké zůstala nezastavěna, přestože již v regulačním plánu z roku 1912 figurovala diagonální ulice coby prostorová osa mezi budovou muzea a železničním nádražím. Nerealizoval se ani žádný z meziválečných projektů, které měly zformovat nároží Americké a Denisova nábřeží, ani zdravotnické středisko v poválečných letech. Teprve v polovině 60. let započala výstavba obchodního domu Prior a o 20 let později pak byla dokončena stavba Domu kultury.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl