Přeskočit na obsah

Zastavení 5B

Školy na Mikulášském náměstí

Palčivým problémem rychle se rozrůstající Plzně byl na počátku 20. století nedostatek škol. Kvůli velkému přírůstku počtu obyvatel Petrohradu se městská rada rozhodla vybudovat novou obecnou chlapeckou a dívčí školu na Mikulášském náměstí. V soutěži zvítězil projekt Františka Auera, který navrhl monumentální novorenesanční budovu se souměrným průčelím a kupolovitou střechou. Objekt postavený v roce 1897 sloužil jako obecná škola až do 80. let 20. století, kdy ji nakrátko vystřídala Městská pedagogicko-psychologická poradna a Vysoká škola strojní a elektrotechnická. Od roku 1992 budovu využívá Církevní gymnázium.

Kromě obecných škol chyběly v Plzni také „reálky“, tedy střední školy se zaměřením na matematiku a přírodní vědy. Ty měly zajišťovat přísun technicky vzdělaných pracovníků početným průmyslovým firmám. V roce 1903 proto město rozhodlo zřídit II. českou reálku na volném prostranství Mikulášského náměstí. Novobarokní budovu s nespornými moderními rysy, otevřenou roku 1914, navrhli architekti Ferdinand Havlíček a Rudolf Křížecký. Součástí školního areálu byla i botanická zahrada, jejíž původní prostory dnes využívají skalničkáři z Alpinum klubu Plzeň (prohlédnout si je můžete od zastavení č. 7). Škola se rychle rozvíjela a měnila: v období protektorátu na osmileté gymnázium, po válce na tzv. jedenáctiletku, resp. dvanáctiletku, a roku 1969 opět na gymnázium. To zde sídlí dodnes.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl