Přeskočit na obsah

Zastavení 3A

Kino Eden a měnící se tvář Petrohradu

Budova dnešní bioptické laboratoře v Rejskově ulici patřila po několik desetiletí ke kultovním místům Petrohradu díky kinu Invalid, otevřenému v roce 1920 Družstvem česko-slovenských válečných invalidů. Návrh biografu se sálem pro téměř 1000 diváků vypracoval architekt Rudolf Černý. Budově vtiskl střídmou moderní formu, v níž spojil kubizující dekor s prvky nastupujícího národního stylu. V roce 1967 se biograf dočkal modernizace a s ní spojeného přejmenování na Panoramatické kino Eden. Prvním filmem promítnutým na zakřivené projekční plátno, v té době ještě nevídané, byl legendární Old Shatterhand. Mnozí pamětníci dodnes vzpomínají na jedinečné obrazové i zvukové zážitky, jež kino tehdy poskytovalo. 

 Promítaly se zde i americké velkofilmy z 60. let, které do té doby znali Plzeňané jen z časopisů. Koncem druhé poloviny 70. let vznikl v Edenu Filmový klub, jenž se namísto kasovních trháků věnoval zejména tvorbě režisérů, kteří točili náročnější filmy. Legitimace do klubu patřila ve své době k prestižním „dokladům“ intelektuálněji laděného publika.

Kino zaniklo následkem nástupu multiplexů. Poslední promítání zde proběhlo v únoru 2006 a budova byla razantně přestavěna na bioptickou laboratoř. 

 Značnou část bloku mezi Rejskovou ulicí a nádražím zaujímal areál Železničního konzumního družstva, které zde provozovalo obchodní dům i potravinářskou výrobu. Po revoluci objekty postupně chátraly, až se dům na nároží v roce 2018 zřítil a zbývající budovy byly strženy. Na jejich místě nyní probíhá výstavba bytového komplexu.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl