Přeskočit na obsah

Zastavení 10A

Jiráskovo náměstí

Jiráskovo náměstí se v plánech města objevilo krátce po roce 1900, kdy již bylo v severozápadní části obestavěno. Vzniklo vynecháním několika obdélných bloků v pravidelném rastru zástavby Petrohradu. V jihovýchodní části se uzavřelo půlkruhovým tvarem s paprsčitým vedením ulic, který reflektuje zahraniční vzory a svědčí o posunu v myšlení místních urbanistů.

Přímo do prostoru velkoryse pojatého náměstí byl v letech 1912–1913 situován dominikánský klášter s kostelem, při jihozápadním okraji prostranství vznikla mezi roky 1921–1923 budova obecné školy. Během 30. let pak byla dokončena výstavba většiny okolních domů. V té době již také bylo náměstí osázeno zelení a prostranství před klášterem získalo parkovou úpravu (před výsadbou se volný prostor používal pro rozmanité účely včetně stanoviště pro cirkusy). Chodníky u fasád obytných budov byly vydlážděny žulovými deskami, tzv. plzeňskou dlažbou. Okolo areálu kláštera dominikáni z finančních důvodů použili levnější pražskou mozaiku, dnes překrytou vrstvou asfaltu.

K výraznému zásahu do náměstí došlo v 70. letech, kdy na místě nerealizovaného bloku domů naproti klášteru vyrostl šestipodlažní bytový objekt. Změnila se i tvář některých budov lemujících prostranství. U části z nich nahradila původní zdobné fasády již v meziválečné době břízolitová omítka, další ztratily svůj historizující a secesní dekor během přestaveb po roce 1989.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl