Přeskočit na obsah

Zastavení 12A / 2023

Borská věznice

První novostavba trestnice v Rakousko-Uhersku, jedna z největších a nejmodernějších v monarchii, vznikla v letech 1874–1878 při silnici z Plzně do Klatov daleko za hranicemi tehdejší městské zástavby. Areál věznice o rozloze 9,5 hektarů zahrnoval obytné a administrativní budovy, nemocnici, kapli, strojovnu či vodárnu; náležela k němu i nedaleká plynárna, hřbitov a vlastní zastávka na blízké železniční trati. Koncepci stavby připravil architekt Emanuel rytíř Trojan von Bylanow, projekt vypracoval inženýr Franz Maurus. Stavbu, na níž pracovalo na 800 dělníků, provedla firma pražského stavitele Franze Schöna.

Trojan von Bylanow rozvrhl celý komplex symetricky, s hlavní osou kolmou k silnici. Nevšednost jeho konceptu spočívala v hvězdicovitém půdorysu třípodlažní budovy věznice, jejíž osm křídel architekt uspořádal paprskovitě kolem centrální haly završené kupolí. Tato kompozice, díky níž si borská věznice získala přízvisko „Hotel Hvězda“, umožňovala sledovat všechna křídla z ústřední haly s minimálním počtem dozorců. Čtyři křídla blíže silnici soustředila ve dvou traktech cely s teplovzdušným vytápěním, další tři ramena byla třítraktová se samotkami. Suterén sloužil jako sklady. Do posledního křídla Trojan von Bylanow situoval kanceláře a kapli a směrem k silnici k němu připojil objekt se špitálem a místnostmi pro dozorce. Vstup do areálu zajišťovala rozměrná brána v tzv. velitelské budově u ohradní zdi v čele areálu věznice. Dozorcům a úředníkům ústavu sloužilo sedm obytných domů vně ohrazení.

Od doby svého vzniku doznal areál řady změn. V roce 1899 město přivedlo jednu ze tří nových tramvajových tratí až k trestnici, naproti hostinci U tří mušketýrů (v roce 1933 přesunulo konečnou blíže k městu). V prvních dekádách 20. století věznice zřídila vlastní hospodářství, novou kotelnu či další dům pro dozorce. Tyto stavby zanikly v roce 2008, zmíněný hostinec již roku 1972. Jeden z bytových domů u klatovské silnice, zničených během druhé světové války, nahradila v letech 1947–1949 nová funkcionalistická obytná budova. Ohradní zeď, postupně zvyšovanou z původních 3,8 m až na 7 m, doplnilo pět strážních věží. Roku 1950 byla zrušena kaple a její prostor nově sloužil jako kulturně-společenský sál a tělocvična. Novou kapli věznice zřídila v letech 2015–2016 v suterénu podle návrhu architekta Davida Vávry.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl