Přeskočit na obsah

Zastavení 11B

Karel Klostermann a německá reálka v Plzni

Český spisovatel německé národnosti Karel Klostermann se narodil roku 1848 do rodiny lékaře Josefa Klostermanna a jeho ženy Charlotte v rakouské obci Haag am Hausruck. Rok poté se Klostermannovi přestěhovali do Sušice. Po gymnaziálních studiích v Písku a Klatovech odešel Karel do Vídně studovat medicínu, školu však nedokončil. Působil pak jako vychovatel v Žamberku a redaktor vídeňského časopisu Wanderer. Jeho nevšední jazykové znalosti patrně vedly k tomu, že roku 1873 přijal místo zastupujícího učitele němčiny a francouzštiny na německé reálce v Plzni; později se zde stal profesorem a vyučoval až do roku 1908. Vedle toho přispíval do německy i česky psaný listů reportážemi, povídkami a romány ze Šumavy. Vydal je i knižně. Společně se Šumavou bylo jeho celoživotním tématem porozumění mezi Čechy a Němci. Klostermann zemřel roku 1923 ve Štěkni u Strakonic.

Německá reálka v Plzni vznikla roku 1873 úsilím nespokojené německé menšiny. Do té doby měly německé děti školu tohoto typu k dispozici pouze v Lokti. Pronajaté prostory v Resslově 18 a 20 reálce brzy přestaly dostačovat, město tak v roce 1907 nechalo vystavět novou školní budovu na nároží dnešní Škroupovy a Purkyňovy ulice. Historizující stavbu se symetrickými fasádami obou křídel provedl stavitel František Němec.

Na opačné straně bloku, při křížení Resslovy a Purkyňovy ulice, vzniklo následujícího roku přestavbou staršího domu německé dívčí lyceum. Už od roku 1886 mohly dívky německého původu navštěvovat německou obecnou a měšťanskou školu ve výstavné novorenesanční budově na Americké třídě 28 a 30 (dnes Okresní správa sociálního zabezpečení).

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl