Přeskočit na obsah

Zastavení 7A

Budovy pojišťoven na Americké třídě

Hasičská vzájemná pojišťovna
Rozšířený profil Americké třídy u vyústění Prokopovy ulice je dědictvím dob, kdy se v těchto místech údajně otáčely vozy přivážející do města obilí z Borských polí. Proměnu malebného místa s rybníčkem ve velkoměstský prostor dovršila v roce 1939 novostavba plzeňské pobočky Hasičské vzájemné pojišťovny. Funkcionalistickou budovu s horizontálními pásy oken, luxferovými výplněmi a plochou střechou navrhl Miloslav Skácelík. Původně symetricky rozvržený objekt s krátkými postranními křídly do křížení ulic vsadil nakoso, a potvrdil tak „rostlý“ tvar ulice. Parter a první patro budovy sloužily pojišťovně, další podlaží k bydlení. 
V roce 1945 stát pojišťovnu znárodnil. Později se dům stal sídlem krajského výboru KSČ. Pro jeho potřeby se také počátkem 80. let rozšířil o přístavbu směrem k Resslově ulici. V rámci adaptace původní budovy nahradily původní obklad fasád z bílého skla keramické pásky a prosklené přízemí „zaslepil“ kamenný obklad s reliéfy od Aloise Sopra. Po roce 1989 objekt využívala plzeňská právnická fakulta; od roku 2005 je budova prázdná.

Lidová pojišťovna Čechoslavia 
Na vedlejší parcele, na místě původního hostince, vznikl již v letech 1934–1935 péčí Stavebního a podnikatelského družstva obchodní a činžovní dům. Záhy po dokončení jej družstvo prodalo Lidové pojišťovně Čechoslavia. Přesunula se do něj také plzeňská obchodní tržnice. Kromě obchodů a administrativy v přízemí a prvním patře budova soustředila 28 bytů. Své umírněné modernistické tvarosloví si uchovala do dnešní doby.

 


© 2024 Město Plzeň. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno v Beneš & Michl